Transport supstanci kod biljaka- Test za 6. razred

Transport supstanci kod biljaka- Test za 6. razred

1. Dva tipa tkiva za transport supstanci su:

2. Većina biljaka u prepodnevnim časovima obavlja:

3. Odavanje vode u vidu vodene pare kroz stome nazivamo:

4. Šta utiče na kretanje vode kroz biljku?

5. Da li se navedena tvrdnja odnosi na transpiraciju: Provodni elementi lista vode vodu ka stablu i korenu?

6. Stome mogu da se otvaraju i zatvaraju i samim tim proces isparavanja može da se kontroliše.

7. Šta omogućava transpiracija?

8. Šta se dešava kada su stome zatvorene?

9. Brzinu transpiracije povećava:

10. Usvajanje ugljen-dioksida se dešava u:

11. Šta je neophodno biljkama za opstanak?

12. Šta su stome?

13. Odakle biljke uzimaju vodu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста