Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod čoveka i životinja

Disanje – test za 6. razred

Ishrana i varenje – test za 6. razred

1. Dva tipa tkiva za transport supstanci su:

2. Šta se dešava kada su stome zatvorene?

3. Da li se navedena tvrdnja odnosi na transpiraciju: Provodni elementi lista vode vodu ka stablu i korenu?

4. Šta omogućava transpiracija?

5. Šta utiče na kretanje vode kroz biljku?
6. Odavanje vode u vidu vodene pare kroz stome nazivamo:

7. Odakle biljke uzimaju vodu?

8. Stome mogu da se otvaraju i zatvaraju i samim tim proces isparavanja može da se kontroliše.

9. Usvajanje ugljen-dioksida se dešava u:

10. Većina biljaka u prepodnevnim časovima obavlja:
11. Brzinu transpiracije povećava:

12. Šta su stome?

13. Šta je neophodno biljkama za opstanak?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста