Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod biljaka – test za 6. razred

Transport supstanci kod čoveka i životinja

Disanje – test za 6. razred

Ishrana i varenje – test za 6. razred

1. Usvajanje ugljen-dioksida se dešava u:

2. Većina biljaka u prepodnevnim časovima obavlja:

3. Da li se navedena tvrdnja odnosi na transpiraciju: Provodni elementi lista vode vodu ka stablu i korenu?

4. Šta su stome?

5. Šta se dešava kada su stome zatvorene?

6. Dva tipa tkiva za transport supstanci su:

7. Brzinu transpiracije povećava:

8. Odakle biljke uzimaju vodu?

9. Šta omogućava transpiracija?

10. Šta utiče na kretanje vode kroz biljku?

11. Šta je neophodno biljkama za opstanak?

12. Odavanje vode u vidu vodene pare kroz stome nazivamo:

13. Stome mogu da se otvaraju i zatvaraju i samim tim proces isparavanja može da se kontroliše.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста