Гласовна промена: непостојано а – тест

Гласовна промена: непостојано а – тест

Гласовне промене – тест

Глаголски облици – тест

Глаголски облици, служба речи у реченици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи именице мушког рода код којих се појављује гласовна промена непостојано а:

2. Код именица мушког рода, уколико постоји, непостојано а се јавља у ова два падежа:

3. Ако се непостојано а јавља у именицама женског рода, то се дешава у падежу:

4. У којем глаголском облику се појављује непостојано а?

5. Уколико се јавља код придева, непостојано а препознајемо у:
6. Непостојано а се уочава и у облицима помоћног глагола:

7. У којем од понуђених бројева уочавамо гласовну промену непостојано а:

8. Гласовна промена непостојано а се уочава и код једне врсте непроменљивих речи. Која врста речи је у питању?

9. Женски род придева ГИБАК и ГЛАДАК гласи:

10. 4 дана у недељи имају у својим називима гласовну промену непостојано а - означи их!
11. Пас који лаје не уједа. У којој речи из дате пословице препознајеш гласовну промену непостојано а?

12. Непостојано а се запажа у облику радног глаголског придева оних глагола који у инфинитиву имају наставак:

13. Исправно написана реченица је:

14. Зелени гуштер се кретао уза зид брзином ветра. Означи речи у којима запажаш непостојано а:

15. Неколико студената је послало писма на различите адресе широм градова. Број именица у којима запажаш гласовну промену непостојано а:
16. Непостојано а је гласовна промена...

17. У којим речима се уочава гласовна промена непостојано а:

18. Којој шаљивој реченици највише одговара дефиниција гласовне промене непостојаног а:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста