Српска средњевековна култура – тест

Српска средњевековна култура – тест

Резултат теста

1. Одакле су све долазили културни утицаји на простор на коме су Срби живели? (више тачних одговора)

2. Које писмо је преовладавало у српским земљама до 12. века?

3. Које писмо се у српским земљама користи од 12. века и надаље?

4. Где је у средњем веку било могуће стећи образовање?

5. На који начин су се умножавале књиге све до средине 15. века?
6. Обележи наше манастире који су били чувени по својој преписивачкој делатности.

7. Најстарији и најзначајнији наш верски спис на ћирилици из 12. века је...

8. Житија су...

9. Сава и Стефан Првовенчани обојица су написали:

10. Монахиња Јефимија, прва наша позната књижевница, крајем 14. века написала је и извезла:
11. Слово љубве, један од најлепших примера наше средњевековне књижевности, написао је...

12. Рашки стил у архитектури средњевековне Србије обухвата цркве и манастире грађене...

13. Српско-византијски стил у архитектури обухвата цркве и манастире изграђене...

14. Фреске су сликане на...

15. Наше најпознатије средњевековне фреске су: (обележи тачне одговоре)
16. Како се звало прво значајно дело из области права које је превео Свети Сава, а говорило је о правилима за монахе и организацији манастира?

17. Објављен је на сабору у Скопљу 1349. Допуњен је 1354. године на сабору у Серу. Укупно је имао 201 члан. То је:

18. У Душановом законику закони су важили:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ