Sisari – test za 6. razred

Sisari- Test za 6. razred

Gmizavci- Test za 6. razred

Vodozemci- Test za 6. razred

Ptice- Test za 6. razred

1. Najbrojniji sisari su:

2. Opadanje dlaka i njihova zamena novim naziva se:

3. Većina sisara polaže jaja.

4. U papkare spada:

5. Samo sisari poseduju:
6. Od svih životinja, čoveku su najbliži:

7. Dlaka sisara može biti i u vidu bodlji.

8. Torbari su sisari koji:

9. Zveri imaju duge:

10. U bubojede spada:
11. Slepi miševi imaju dobro razvijeno:

12. Kopitari imaju:

13. Karakteristike sisara su:

14. Kako se naziva grupa mesojeda koja živi u vodi, ali rađa mlade na kopnu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

0