Sisari – test za 6. razred

Sisari- Test za 6. razred

Gmizavci- Test za 6. razred

Vodozemci- Test za 6. razred

Ptice- Test za 6. razred

1. Slepi miševi imaju dobro razvijeno:

2. Samo sisari poseduju:

3. Većina sisara polaže jaja.

4. Karakteristike sisara su:

5. Kopitari imaju:
6. U papkare spada:

7. Od svih životinja, čoveku su najbliži:

8. Kako se naziva grupa mesojeda koja živi u vodi, ali rađa mlade na kopnu?

9. Dlaka sisara može biti i u vidu bodlji.

10. Torbari su sisari koji:
11. Opadanje dlaka i njihova zamena novim naziva se:

12. Zveri imaju duge:

13. U bubojede spada:

14. Najbrojniji sisari su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

0