Operativni sistem – mape i datoteke

Operativni sistem – mape i datoteke

Резултат теста

1. Koji je naziv OS-a sa slike?

2. Kombinaciju tipki sa slike pritisnemo kada želimo...

3. Na slici je prikazana:

4. Digitalni zapis različitog sadržaja, koji može biti slika, tekst, muzika, video, naziva se...

5. docx na slici predstavlja...

6. Sličice koje označavaju mape, programe, prečace zovu se:

7. Reč Lektira na slici predstavlja:

8. Operativni sistem je...

9. Čemu služi poslednje dugme?

10. Proces nakon kojeg dobijamo dva ili više istih foldera ili datoteka?

11. Koliko je mapa prikazano na slici?

12. Na slici je prikazana:

13. Koji je naziv OS-a sa slike?

14. Koji je naziv OS-a sa slike?

15. Datoteka je...

16. Računar može normalno da radi bez operativnog sistema.

17. Kombinaciju tipki sa slike pritisnemo kada želimo...

18. Program koji nam omogućava da kreiramo fascikle na računaru i radimo sa fasciklama i datotekama je

19. Koji je naziv OS-a sa slike?

20. Mapa je...

21. Čemu služi prvo dugme?

22. Šta od sledećeg nije operativni sistem?

23. Gde možemo da pronađemo izbrisane stavke sa računara?

24. Postupak ugradnje programa u računalu naziva se...

25. Kombinaciju tipki sa slike pritisnemo kada želimo...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ