Operativni sistem – mape i datoteke

Operativni sistem – mape i datoteke

Резултат теста

1. Operativni sistem je...

2. Koji je naziv OS-a sa slike?

3. Koji je naziv OS-a sa slike?

4. Koji je naziv OS-a sa slike?

5. Koji je naziv OS-a sa slike?
6. Reč Lektira na slici predstavlja:

7. docx na slici predstavlja...

8. Kombinaciju tipki sa slike pritisnemo kada želimo...

9. Kombinaciju tipki sa slike pritisnemo kada želimo...

10. Kombinaciju tipki sa slike pritisnemo kada želimo...
11. Proces nakon kojeg dobijamo dva ili više istih foldera ili datoteka?

12. Računar može normalno da radi bez operativnog sistema.

13. Postupak ugradnje programa u računalu naziva se...

14. Sličice koje označavaju mape, programe, prečace zovu se:

15. Šta od sledećeg nije operativni sistem?
16. Čemu služi prvo dugme?

17. Čemu služi poslednje dugme?

18. Digitalni zapis različitog sadržaja, koji može biti slika, tekst, muzika, video, naziva se...

19. Datoteka je...

20. Mapa je...
21. Program koji nam omogućava da kreiramo fascikle na računaru i radimo sa fasciklama i datotekama je

22. Na slici je prikazana:

23. Na slici je prikazana:

24. Gde možemo da pronađemo izbrisane stavke sa računara?

25. Koliko je mapa prikazano na slici?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ