Растављање речи на крају слога/реда – тест

Растављање речи на крају слога/реда – тест

„Приче из давнина“, Ивана Брлић Мажуранић („Сунце дјевер и Нева Невичица“)

„Смрт Марка Краљевића“ – тест

„Вече“, Ђура Јакшић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Једносложне речи се...

2. Правописни знак који се користи при растављању речи на крају реда је

3. Означи речи које се не могу растављати:

4. При растављању речи у следећи ред...

5. У започетом реду један (први) самогласник речи која се раставља...
6. Када се сугласник нађе између два самогласника, тај сугласник припада:

7. Ако је на месту прелома речи постојала цртица (реч је ПОЛУСЛОЖЕНИЦА), онда се:

8. При растављању речи писаних латиницом слова писана помоћу два словна знака (тзв.диграме) LJ, NJ, DŽ се пишу:

9. Тросложне речи имају:

10. Број слогова у речи одређује:
11. Ако се у речи један поред другог налазе два сонанта, граница раздвајања (растављања) иде тако да...

12. Који пример представља исправно растављену реч:

13. Исправно растављене речи су:

14. Пословица "Два лоша убише Милоша" има

15. Означи једносложне речи:
16. Означи двосложне речи:

17. Једносложне речи које имају слоготворно р су:

18. Правилно растављене речи су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста