Троугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Троугао – тест (6.р.)

Троугао – тест (6.r.)

Površina trougla – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Спољашњи угао троугла може бити.... Изабери тачне одговоре:

2. Троугао који има тачно две једнаке странице назива се?

3. Ако је један спољашњи угао троугла 100˚, колико степени износи његов унутрашњи угао?

4. Два троугла су подударна ако имају једнаку једну страницу и оба одговарајућа унутрашња угла налегла на ту страницу. Који је ово став?

5. Ако се центар описане кружнице налази изван троугла, онда је тај троугао:
6. Обим троугла представља збир свих:

7. Центар уписане кружнице троугла налази се:

8. Обим једнакостраничног троугла је 12 cm. Дужина странице тог троугла је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ