Троугао – тест (6.р.)

Троугао – тест (6.р.)

Површина троугла и четвороугла – систематизација

Trougao – provera

Резултат теста

1. Троугао чији су унутрашњи углови 60°, 60°, 60° је...

2. Троугао чији су унутрашњи углови 40°, 110°, 30° је...

3. Основица једнакокраког троугла је 6 . Крак је за 1,5 дужи. Израчунај обим. Решење напиши само као број.

4. Збир унутрашњих углова троугла је ____ степени. Само упиши број

5. Збир спољашњих углова троугла је ____ степени. Само упиши број
6. Спољашњи углови троугла су β₁ =45 ° γ₁=156° . Израчунај угао α₁

7. Ако су странице троугла ABC: a=6 cm, b=8 cm, c=7 cm, онда је

8. Ако су углови троугла ABC: α=70°, β=50°, γ=60°, онда је

9. Троугао чији су унутрашњи углови 40°, 50°, 60°

10. Троугао чији су унутрашњи углови 45°, 45°, 90° је...
11. Ако су странице троугла ABC: a=5cm, b=9cm, c= 6cm, онда је

12. Најдужа страница у правоуглом троуглу назива се?

13. Спољашњи угао троугла може бити....

14. Ако је угао при врху једнакокраког троугла једнак 80°, онда је мера углова на основици тог троугла?

15. Мера оштрих углова правоуглог једнакокраког троугла изражена у степенима износи? Упиши само број, без ознаке за степен.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ