Podudarnost trouglova – – test (6.r.)

Podudarnost trouglova – provera

Подударност троуглова и трансферзални углови – тест

Подударност троуглова – тест

Podudarnost trouglova – provera

Резултат теста

1. A≅B

2. Figure A i B su podudarne:

3. Obeleženi su delovi trouglova istom bojom i istom oznakom ukoliko su oni podudarni. Na osnovu kojeg stava podudarnosti se konstatuje da su trouglovi podudarni?

4. Obeleženi su delovi trouglova istom oznakom ukoliko su oni podudarni. Na osnovu kojeg stava podudarnosti se konstatuje da su trouglovi podudarni?

5. Obeleženi su delovi trouglova istom bojom i istom oznakom ukoliko su oni podudarni. Na osnovu kojeg stava podudarnosti se konstatuje da su trouglovi podudarni?
6. Obeleženi su delovi trouglova istom oznakom ukoliko su oni podudarni. Uglovi koji su obeleženi jesu pravi uglovi. Na osnovu kojeg stava podudarnosti se konstatuje da su trouglovi podudarni?

7. Koji su od datih trouglova podudarni sa crvenim trouglom?

8. Svi jednakokraki trouglovi međusobno su podudarni?

9. Koliko elemenata treba da proverimo da bismo dokazali da su trouglovi podudarni?

10. Zašto NEĆEMO iskoristiti ugao od 125ᵒ u proveri da li su trouglovi ABC i QRP podudarni?
11. Da li možemo da konstruišemo trougao kome su data stranica i dva nalegla ugla?

12. Da li možemo da konstruišemo trougao kome su data stranica i dva ugla, jedan naspram stranice i jedan na toj stranici?

13. Figura podudarna sa figurom broj 7 je:

14. Figura podudarna sa figurom broj 2 je:

15. Plavi i zeleni deo su podudarne figure.
16. Svi delovi na slici su podudarni?

17. Ako su stranice jednog trougla 3 cm, 6 cm i 4 cm, a drugog 6 cm, 4 cm i 3 cm, dati trouglovi _______ podudarni. Upiši reč koja nedostaje.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ