Сабирање и одузимање у скупу целих бројева (Z)

Сабирање и одузимање у скупу целих бројева (Z)

Резултат теста

1. -12+(-17)+4=

2. 20+(-35)=

3. -9+6 =

4. 4−7=

5. Који број је за 37 већи од збира бројева 42 и -67?
6. |-18+16+(-25)+3|=

7. Збир бројева -4 и -6 је

8. 9+(−6) =

9. Број 7 увећај за збир бројева -5 и -9:

10. 19+(-13)+16+19+(-19)=
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ