Trougao – test

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Подударност троуглова – тест

Троугао – тест (6.r.)

Резултат теста

1. Dva ugla trougla su 12° i 156°, taj trougao je ... (označi sve tačne odgovore)

2. U pravouglom trouglu jedan unutrašnji ugao je duplo manji od drugog unutrašnjeg ugla, uglovi tog trougla su:

3. Jedan spoljašnji ugao trougla je 5 puta veći od njemu odgovarajućeg unutrašnjeg ugla i 2 puta veci od drugog unutrašnjeg ugla tog trougla. Treći unutrašnji ugao tog trougla je:

4. Ugao kod temena A je 45°, ugao kod temena B je 25°, poređaj stranice trougla od najmanje do najveće:

5. Obim jednakokrakog trougla je 13cm, njegove stranice mogu biti (označi sve tačne odgovore):
6. Pronađi jednakostranični trougao.

7. Na slici je konstruisan...

8. Ugao kod temena A je 45°, ugao kod temena B je 25°, poređaj stranice trougla od najmanje do najveće:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ