Живот у екосистему – тест

Живот у екосистему – тест

Резултат теста

1. Животно станиште

2. Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 22. мај Даном зажтите биодиверзитета.

3. Сви биоми заједно чине _____________.

4. На слици је приказанa

5. Када оба организма имају корист од заједничког живота, кажемо да живе у симбиози.
6. Животну средину смо поделили на:

7. Врабац и миш су

8. На слици је приказан

9. Скуп јединки исте врсте, које истовремено живе на истом станишту, међусобно се укрштају и дају плодно потомство чини:

10. У пливајуће форме спадају (могуће је штиклирати више тачних одговора):
11. Врсте изузетно осетљиве и на најмање негативне промене животне средине показатељи су "здравља" или очуваности животне средине. Такве врсте су природни показатељи или ___________________ квалитета животне средине.

12. Област на Земљи насељена живим бићима је:

13. У летеће форме спадају (могуће је штиклирати више тачних одговора):

14. Биоценоза

15. Утицаји човека на животну средину и живи свет представљају посебан биотички фактор или ___________фактор.
16. На слици је приказана смена

17. У форме које се крећу по земљи спадају (могуће је штиклирати више тачних одговора):

18. Простор на Земљи у ком је могућ опстанак живих бића представља:

19. На фотографији је приказана спратовност у шуми.

20. Екосистем чине:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ