Изрази са целим бројевима – тест

Изрази са целим бројевима – тест

Цели бројеви

Цели бројеви – утврђивање

Цели бројеви

Сабирање и одузимање у скупу целих бројева (Z)

Резултат теста

1. Израчунај: −2−(−8)=

2. Израчунај: −10+4=

3. Израчунај: 3+(−7)=

4. Израчунај: −14+(−3)=

5. Израчунај: −5+4−12=
6. Израчунај: 12−(−6)−7=

7. Израчунај: −10−(−10)=

8. Израчунај: 90−(−100)=

9. Израчунај: 6⋅(−9)=

10. Израчунај: −11⋅(−10)=
11. Израчунај: 5+18:(−2)=

12. Колико је јединичних дужи број -2 удаљен на бројевној правој од броја -10 ? За решење упиши само број.

13. Израчунај: 6⋅(−2)+3:(−3)=

14. Израчунај: 6⋅(−2+3):(−3)=

15. Израчунај: −2−28:7+6⋅(−5)=
16. Који је од датих бројева најмањи? -5, -8, -55, -88, -100, -2, -15, -51

17. Који је од датих бројева највећи? -5, -8, -55, -88, -100, -2, -15, -51

18. Који је од датих бројева највећи? -5, 8, -55, -88, 100, 2, -15, 51

19. Израчунај: |-2020|

20. Температура је била +7 . Захладнело је за 9 степени . Колика је сада температура? Пиши решење број без степени
21. 2 је_________________ -3

22. Израчунај: |-7| ____ -7

23. Израчунај: |-8| _____ |8|

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ