Цели бројеви – тест

Цели бројеви – тест

Цели бројеви – утврђивање

Celi brojevi: računske оperacije – test

Резултат теста

1. Израчунај: │-55 │: │-5 │=

2. Израчунај: -6+ (-9)=

3. Израчунај вредност израза: -(-9)+(-11)+(2-4)=

4. Израчунај: 14-18=

5. Тврдња: │-10 │ = -10 је:
6. Израчунај: 22:(-11)-28:(-4)=

7. Сабери целе бројеве: -15+4 =

8. Израчунај: -3-12=

9. Тврдња: │10 │= -│-10 │је:

10. Тврдња: │-10 │= 10 је:
11. Израчунај: │-10 │ - │-5 │

12. Разлици бројева -23 и 27 (умањилац је 27) додај збир бројева 14 и -5. (Унети само број)

13. Броју -5, супротан број је:

14. Израчунај: -14-(-8)=

15. Колико целих бројева је између 0 и 1?
16. Израчунај: -20+2x(-6)-(3+4:(-2))=

17. Израчунај: │-17│ + │-5 │+ │-3 │=

18. Израчунај: │14 │ - │-7 │ + │-9 │=

19. Израчунај: -42+(-35)+(-32)+(-121)=

20. Израчунај: -56:(-8)=
21. Броју -222, супротан је број:

22. Израчунај вредност израза: -8:(-4)-48:8=

23. Збиру бројева -29 и 14 додај број -9. (Унети само број)

24. Израчунај: -5+(-12)+ (-17)=

25. Тврдња: Z= Z⁺ ꓴ Z⁻ је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ