Цели бројеви – тест

Цели бројеви – тест

Цели бројеви – утврђивање

Celi brojevi: računske оperacije – test

Резултат теста

1. Израчунај: -7+(-(-7)) =

2. Израчунај: -3-12=

3. Израчунај: 35:(5-12)=

4. Израчунај количник: 27:(-3)=

5. Израчунај: 14-18=

6. Ако је a=-10, b=4 и c=-5, израчунај: a-b-c.

7. Израчунај збир: 6+2+(-7)=

8. Дате бројеве поређај по величини од најмањег до највећег: 9, -18, 3, 0, -5, 4 и 20.

9. Разлици бројева -23 и 27 (умањилац је 27) додај збир бројева 14 и -5. (Унети само број)

10. Израчунај вредност израза: -8:(-4)-48:8=

11. Тврдња: │-10 │ = -10 је:

12. Израчунај: │-17│ + │-5 │+ │-3 │=

13. Израчунај вредност израза: -(-9)+(-11)+(2-4)=

14. Колико целих бројева је између 0 и 1?

15. Израчунај: │5 │ - │- 5 │=

16. Тврдња: │-10 │= 10 је:

17. Израчунај збир: -52+(-38)=

18. Израчунај: │14 │ - │-7 │ + │-9 │=

19. Израчунај: -1+2+(-3)+4+(-5)=

20. Израчунај: │-34 │ - │-64 │ : │16 │ (унети само број)

21. Тврдња: Z= Z⁺ ꓴ Z⁻ је:

22. Производу бројева -12 и 11 додај број -7.

23. На Милошевом рачуну у банци стање је -2770 динара. Колико ће бити ново стање на његовом рачуну ако из банке подигне 3500?

24. Скуп целих бројева се у математици означава латиничним словом:

25. Израчунај: -56:(-8)=

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ