Цели бројеви

Резултат теста

1. Тврдња: Z= Z⁺ ꓴ Z⁻ је:

2. Израчунај: -3-12=

3. Израчунај: -3+2+8=

4. Израчунај: -6+ (-9)=

5. Израчунај: -7+(-(-7)) =

6. Израчунај: │-10 │ - │-5 │

7. Ако је a=-10, b=4 и c=-5, израчунај: a-b-c.

8. Сабери целе бројеве: -15+4 =

9. Израчунај: │-26 │ : │-13 │ + │11 │ (унети само број)

10. Израчунај збир: -52+(-38)=

11. Реши једначине: │X │= │-17 │

12. Производу бројева -12 и 11 додај број -7.

13. Тврдња: │10 │= -│-10 │је:

14. Израчунај вредност израза: -8:(-4)-48:8=

15. Дат је скуп A= {5; -2; -7; 0; 29; 18; -35; 4, 1,¾ }, нађи подскуп B, ако скупу B припадају цели бројеви.

16. Дат је скуп A= {5; -2; -7; 0; 29; 18; -35; 4, 1}, нађи подскуп B, ако скупу B припадају само природни бројеви.

17. Израчунај: -14-(-8)=

18. Колико целих бројева је између -4 и 8?

19. Израчунај: │5 │ - │- 5 │=

20. Израчунај: │-17│ + │-5 │+ │-3 │=

21. Израчунај: -5+(-12)+ (-17)=

22. Скуп целих бројева се у математици означава латиничним словом:

23. Израчунај: -56:(-8)=

24. Израчунај количнике: -56:8=

25. Дате бројеве поређај по величини од најмањег до највећег: 9, -18, 3, 0, -5, 4 и 20.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 03. марта 2021