Елементи карте

Елементи карте

1. Рудник, термоелектрану и фабрику можемо представити:

2. Картографски знаци могу бити контурни, линијски и _________.

3. Железничку пругу, ауто-пут и државну границу можемо представити помоћу:

4. Географски називи се називају ______.

5. На фотографији изнад приказани су контурни знаци за:
6. Дужине линијских знакова представљају се у размери карте.

7. ________ знаци се примењују за објекте који се линијски јављају или испољавају у природи.

8. Који знаци се користе за приказивање објеката и појава који се појављују на одређеној површини?

9. Физичко-географски и друштвено географски елементи представљају се на карти помоћу географских _________.

10. Бројевима се на карти изражава:
11. ______ знаци се представљају у размери карте.

12. Контурни знаци са фотографије изнад су:

13. Ванразмерни знаци својим изгледом подсећају на објекат који приказују.

14. Линијски знаци са фотографије изнад су:

15. Ванразмерни знаци са фотографије изнад су:
16. Географски _____ се исписују на карти поред знакова, линија и површина.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста