Елементи карте

Елементи карте

1. Картографски знаци могу бити контурни, линијски и _________.

2. Бројевима се на карти изражава:

3. Ванразмерни знаци својим изгледом подсећају на објекат који приказују.

4. Који знаци се користе за приказивање објеката и појава који се појављују на одређеној површини?

5. Рудник, термоелектрану и фабрику можемо представити:
6. Географски називи се називају ______.

7. Ванразмерни знаци са фотографије изнад су:

8. Физичко-географски и друштвено географски елементи представљају се на карти помоћу географских _________.

9. Железничку пругу, ауто-пут и државну границу можемо представити помоћу:

10. Географски _____ се исписују на карти поред знакова, линија и површина.
11. На фотографији изнад приказани су контурни знаци за:

12. Дужине линијских знакова представљају се у размери карте.

13. ________ знаци се примењују за објекте који се линијски јављају или испољавају у природи.

14. Линијски знаци са фотографије изнад су:

15. ______ знаци се представљају у размери карте.
16. Контурни знаци са фотографије изнад су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста