Jednoćelijski, kolonijalni i višećelijski organizmi- sistematizacija (6.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Jednoćelijski, kolonijalni i višećelijski organizmi- sistematizacija

1. U kolonijama su ćelije međusobno povezane citoplazmatičnim _________.

2. Kolonije su na prelazu između jednoćelijskih i višećelijskih organizama.

3. Po ________ teoriji jedna krupna ćelija se podelila na više manjih koje su ostale zajedno i formirale jedan višećelijski organizam.

4. Ćelije višećelijskih organizama ______ da prežive izdvojene iz organizma.

5. _______ je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.
6. _______ je zajednica jednoćelijskih jedinki iste vrste koje su udružene ili žive zajedno.

7. Biljke, gljive i životinje su:

8. Gljive su izgrađene od _____, koje grade micelijum.

9. Više čelija gradi:

10. Kolonija je izgrađena od najmanje _ ćelije.
11. Iako povezane, ćelije koje grade kolonije mogu da prežive i kada su samostalne.

12. Po _______ teoriji više jednoćelijskih organizama se udružilo u jedan višećelijski.

13. Bakterije i protisti su:

14. Biljke nemaju:

15. Koje vrste grade trajne kolonije?
16. Sunđeri ne poseduju organe.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста