Jednoćelijski, kolonijalni i višećelijski organizmi- sistematizacija (6.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Jednoćelijski, kolonijalni i višećelijski organizmi- sistematizacija

1. Više čelija gradi:

2. Po _______ teoriji više jednoćelijskih organizama se udružilo u jedan višećelijski.

3. Ćelije višećelijskih organizama ______ da prežive izdvojene iz organizma.

4. _______ je osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.

5. Kolonija je izgrađena od najmanje _ ćelije.
6. Gljive su izgrađene od _____, koje grade micelijum.

7. Sunđeri ne poseduju organe.

8. U kolonijama su ćelije međusobno povezane citoplazmatičnim _________.

9. _______ je zajednica jednoćelijskih jedinki iste vrste koje su udružene ili žive zajedno.

10. Biljke nemaju:
11. Koje vrste grade trajne kolonije?

12. Bakterije i protisti su:

13. Kolonije su na prelazu između jednoćelijskih i višećelijskih organizama.

14. Biljke, gljive i životinje su:

15. Po ________ teoriji jedna krupna ćelija se podelila na više manjih koje su ostale zajedno i formirale jedan višećelijski organizam.
16. Iako povezane, ćelije koje grade kolonije mogu da prežive i kada su samostalne.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста