Скуп рационалних бројева (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Скуп рационалних бројева (напредни ниво)

Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva – test

Сабирање и одузимање рационалних бројева (напредни ниво)

Децимални запис рационалног броја (напредни ниво)

Резултат теста

1. Бројеви облика a/b , где су a и b цели бројеви и b≠0, зову се рационални бројеви.

2. Из датог скупа издвојити негативне разломке {3/4, - 2/3, 4, -11/2, 5, 12/2,1/5,-12/3}:

3. Одредити супротан број сваког од следећих рационалних бројева: 1/3, 1, -1/2, -3/5, 0, 1/4.

4. Одредити рационалне бројеве који имају апсолутну вредност: -3/5, 0, 5/6.

5. Одредити три позитивна рационална броја којима је збир бројиоца и имениоца једнак -20: (више тачних одговора).
6. Сваки цео број је рационални број.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ