Сабирање и одузимање рационалних бројева (напредни ниво)

Сабирање и одузимање рационалних бројева (напредни ниво)

Рационални бројеви – вежбање

Резултат теста

1. Израчунати вредност следећих израза: а) -1 325,99 + 2 542,01; б) -84,995 +(-1,005); в) -3,2+(-1,68+5).

2. Користећи својства комутативности и асоцијативности за сабирање израчунати: 3/5+0,7+(-2 1/5).

3. Збир бројева 3,19 и – 13,8 одузети од разлике бројева – 6,562 и – 15,65.

4. Милица је првог дана прочитала 1/3 књиге, другог дана 1/4, а трећег дана исто колико и првог.Који део књиге јој је остао да прочита?

5. Одредити вредност израза: 5 14 + (−2 1/6) + (−3 1/6)+ 11 11/12.
6. Израчунати вредност израза: 6,4−(25,78+0,591)−19.

7. Израчунати вредност израза: 12,58−(−9,7+3,85)+7,32.

8. За колико је разлика бројева -4/5 и 3/2 већа од збира бројева -8 1/2 и 2 1/3?

9. Који број се добије када се од збира бројева -3,9 и 8,2 добије број -1,1?

10. Ако је a-b=-2 1/6, израчунати вредност израза: (a + 1/4) - (b+ 1 1/2).
11. Ако је а=-5/6, b=3/4 и c=-1/2, израчунати вредност израза (a-b)-(c-b).

12. Израчунати збир свих рационалних бројева облика а/7 где је 5 < а ≤ 2.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ