Nasleđivanje i evolucija – sistematizacija (6.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Nasleđivanje i evolucija- sistematizacija

1. Na fotografiji iznad je brojem 3 označena:

2. Kojim brojem je na fotografiji iznad označen hromozom?

3. _________ je različitost osobina unutar iste vrste.

4. Koje moljce će ptice lakše uočiti?

5. Prilikom bespolnog razmnožavanja jedinke nose isti nasledni materijal kao majka jedinka.
6. Koji uslovi moraju biti ispunjeni da bi se odvijala prirodna selekcija?

7. Eukariotska ćelija:

8. Gen je deo DNK koji sadrži informacije za stečene osobine.

9. Telesna ćelija čoveka ima 46 hromozoma.

10. Na fotografiji iznad prikazana je:
11. Šta je moglo da dovede do pojave različitog oblika kljunova zeba sa fotografije iznad?

12. Šta pored naslednog materijala utiče na formiranje odlika organizma?

13. Šta se od navedenog odnosi na veštačku selekciju?

14. __________ je dugotrajan proces postepenih promena nestanka i nastanka novih vrsta i osobina vrsta.

15. Primeri veštačke selekcije biljaka i životinja značajnih za čoveka su:
16. Polne ćelije imaju isti broj hromozoma kao i telesne.

17. Polne ćelije čoveka imaju __ hromozoma.

18. U prirodi se vrši selekcija tj. odabir jedinki koje su prilagođene uslovima spoljašnje sredine. Prilagođene jedinke imaju veću šansu da prežive i ostave potomstvo, čime se brojnost povećava. Reč je o:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста