Биолигија – контролна вежба

Биолигија – контролна вежба

Резултат теста

1. На једном стаблу живе различите врсте зеба. Једна живи на врху стабла, друга на доњим гранама , а трећа у густој крошњи. Иако се хране истом врстом хране , међу њима нема конкуренције јер

2. Најмањи број врста се налази у

3. Животну заједницу чине:

4. Сова већи део живота проведе у крошњи дрвета што представља њену

5. Све адаптације слепог кучета ( кратка длака, редукован вид, мале уши) представљају
6. Екосистем чини

7. На другом месту ну ланцу исхране могу да буду

8. Ако дође до смањења шарана у реци , шта се дешава са совама у шуми?

9. Највећу бројност имаће популација која се у ланцу исхране налази на позицији

10. Однос предатора и плена је
11. Који еколошки фактор је утицао на белу боју поларне лисице

12. Биљкама је за опстанак потребна влага, светлост, топлота, земљиште... и то све спада у

13. Киселе лише утичу неповољно на живи свет. Да бисмо га заштитили потребно је

14. На бројност популације не утиче :

15. Популацију чине
16. Последице негативног антропогеног утицаја су

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ