Промене на политичкој карти света после Другог светског рата

1. Које државе су се ујединиле у Азији после Другог светског рата?

2. Да ли ће промена граница и величине територије неке европске државе утицати на то да карта са фотографије изнад изгледа другачије?

3. Рушење Берлинског зида десило се 9. новембра _____ године.

4. Државе се према облику деле на компактне, издужене и _______.

5. У Европи су након Другог светског рата настала два међусобно супротстављена војно-политичка савеза: НАТО и _______ пакт.
6. Које године Аустралија стиче независност?

7. Територије појединих држава су се мењале у зависности од економске моћи и ратних сукоба.

8. Након Другог светског рата на формирање политичке карте света утицали су резултати рата и процес:

9. До Другог светског рата на формирање политичке карте света највише је утицао процес:

10. Организација друштва чија су основа три елемента: територија, становништво и власт, назива се _______.
11. Које државе су се распале након рушења Берлинског зида?

12. Најмлађа држава Азије је:

13. Замишљена линија која територију државе раздваја од суседних држава назива се:

14. Симбол политичко-идеолошког сукоба између НАТО-а и Варшавског пакта је:

15. Државе се према ________ деле на мале, средње и велике.
16. Етиопија и Либерија никада нису биле колоније.

17. 1960. је у Африци независност стекло __ држава.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Промене на политичкој карти света после Другог светског рата