Промене на политичкој карти света после Другог светског рата

1. Државе се према облику деле на компактне, издужене и _______.

2. Након Другог светског рата на формирање политичке карте света утицали су резултати рата и процес:

3. Које године Аустралија стиче независност?

4. Симбол политичко-идеолошког сукоба између НАТО-а и Варшавског пакта је:

5. Најмлађа држава Азије је:
6. Територије појединих држава су се мењале у зависности од економске моћи и ратних сукоба.

7. Организација друштва чија су основа три елемента: територија, становништво и власт, назива се _______.

8. 1960. је у Африци независност стекло __ држава.

9. Које државе су се распале након рушења Берлинског зида?

10. Које државе су се ујединиле у Азији после Другог светског рата?
11. Државе се према ________ деле на мале, средње и велике.

12. Да ли ће промена граница и величине територије неке европске државе утицати на то да карта са фотографије изнад изгледа другачије?

13. До Другог светског рата на формирање политичке карте света највише је утицао процес:

14. У Европи су након Другог светског рата настала два међусобно супротстављена војно-политичка савеза: НАТО и _______ пакт.

15. Рушење Берлинског зида десило се 9. новембра _____ године.
16. Замишљена линија која територију државе раздваја од суседних држава назива се:

17. Етиопија и Либерија никада нису биле колоније.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Промене на политичкој карти света после Другог светског рата