Земљорадња, сточарство и енергетски ресурси и њихово коришћење

Земљорадња, сточарство и енергетски ресурси и њихово коришћење

1. У друштвене услове за развој пољопривреде спада:

2. Механизација, хемизација, мелиорација, селекција и укрштање су ______ мере.

3. Пољопривреда је настала у преисторијском периоду.

4. Шта спада у лош утицај пољопривреде на средину?

5. Утицај пољопривреде на географску средину може бити лош.
6. Сточарство се дели према врсти животиња које човек гаји на:

7. Пољопривреда се убраја у једну од најстаријих и најважнијих привредних делатности.

8. Екстензивна пољопривреда више зависи од _______ услова.

9. Примарном сектору припада:

10. Пољопривреда припада секундарном сектору.
11. Земљорадња се дели на:

12. Интензивна пољопривреда више зависи од ______ фактора.

13. У природне услове за развој пољопривреде спада:

14. _________ је привредна делатност примарног сектора, која становништву обезбеђује прехрану и сировине за индустријску прераду.

15. Пољопривреда се дели на земљорадњу и _______.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста