Земљорадња, сточарство и енергетски ресурси и њихово коришћење

Земљорадња, сточарство и енергетски ресурси и њихово коришћење

1. У друштвене услове за развој пољопривреде спада:

2. Сточарство се дели према врсти животиња које човек гаји на:

3. Пољопривреда је настала у преисторијском периоду.

4. _________ је привредна делатност примарног сектора, која становништву обезбеђује прехрану и сировине за индустријску прераду.

5. Интензивна пољопривреда више зависи од ______ фактора.
6. Пољопривреда припада секундарном сектору.

7. Земљорадња се дели на:

8. Пољопривреда се убраја у једну од најстаријих и најважнијих привредних делатности.

9. Механизација, хемизација, мелиорација, селекција и укрштање су ______ мере.

10. Утицај пољопривреде на географску средину може бити лош.
11. Пољопривреда се дели на земљорадњу и _______.

12. Примарном сектору припада:

13. У природне услове за развој пољопривреде спада:

14. Екстензивна пољопривреда више зависи од _______ услова.

15. Шта спада у лош утицај пољопривреде на средину?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста