Увод у физику – тест

Увод у физику – тест

Резултат теста

1. Физичко поље делује:

2. Физички закони:

3. Супстанција је:

4. Грчка реч физис, од које потиче реч физика, значи:

5. Који од наведених појмова представља супстанцију?

6. Материја је све што постоји.

7. Која тврђења су тачна?

8. Који је од наведених појмова физичко тело?

9. Физика се бави:

10. Материју чине:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ