Увод у физику – тест

Увод у физику – тест

Резултат теста

1. Физичко поље делује:

2. Грчка реч физис, од које потиче реч физика, значи:

3. Материју чине:

4. Који од наведених појмова представља супстанцију?

5. Физички закони:
6. Материја је све што постоји.

7. Која тврђења су тачна?

8. Који је од наведених појмова физичко тело?

9. Супстанција је:

10. Физика се бави:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ