Увод у физику – тест

Увод у физику – тест

Резултат теста

1. Грчка реч физис, од које потиче реч физика, значи:

2. Који од наведених појмова представља супстанцију?

3. Материја је све што постоји.

4. Физички закони:

5. Материју чине:

6. Која тврђења су тачна?

7. Који је од наведених појмова физичко тело?

8. Физика се бави:

9. Физичко поље делује:

10. Супстанција је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ