Robot Karel, linijski programi i brojačka petlja – Test za 6. Razred

Робот Карел – тест

Локалне мреже – тест

Резултат теста

1. Ko je prvi u svetskoj literaturi upotrebio reč "robot"?

2. Naredbe koje Karel razme su:

3. Naredba uzmi() označava:

4. Naredba desno() označava:

5. Robot Karel razume i programski jezik Python.
6. Prva linija programa je from karel import * koja označava:

7. Iz kojeg jezika potiče reč robot?

8. Gde se nalazi robot Karel?

9. Tekst iza znaka # predstavlja takozvane komentare.

10. Pogledati sliku. U kom položaju će se naći robot nakon izvršenja sledećeg koda "desno(); desno();"?
11. Koja od navedenih naredbi je pravi oblik korišćenja petlje for kojom se opisuje ponavljanje 4 puta:

12. Ukoliko se pravila ne poštuju, dolazi do sintaksne greške.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ