Humanizam i renesansa – test (6.r.)

Humanizam i renesansa

Резултат теста

1. Humanizam je novi pogled na svet u čijem je središtu:

2. Koji pronazak se nalazi na ilustraciji?

3. Ko je autor ove slike?

4. Učenje da je Zemlja središte svemira nazivamo...

5. Heliocentrizam je učenje koje je ustanovio...
6. Slika je delo...

7. Koja je današnja država je kolevka renesanse?

8. Označi naučnike koji su živeli i radili u periodu humanizma i renesanse:

9. Koji od umetnika NIJE predstavnik RENESANSE:

10. Mecene su: (izaberi tri tačna odgovora)
11. Označi otkrića u periodu renesanse:

12. Pojam humanizam označava ...

13. Renesansa u bukvalnom prevodu znači...

14. Humanizam i renesansa označavaju period od:

15. Humanizam i renesansa oslonac traze u ...
16. Božanstvenu komediju napisao je ...

17. Đovani Bokačo napisao je...

18. Geocentrični sistem je...

19. Heliocentrični sistem je...

20. Tomas Mor napisao je knjigu...
21. "Pohvalu ludosti" napisao je ...

22. Delo "Vladalac" napisao je...

23. Obeleži (štikliraj) delo Leonarda da Vinčija...

24. "Četiri jahača apokalipse" naslikao je...

25. Šta nije delo Mikelanđela Buonarotija?
26. Atinsku školu naslikao je ...

27. U periodu RENESANSE u centru interesovanja umetnika je...

28. Italijanski grad koji je bio centar renesansne umetnosti zove se: _____________

29. Čije je otkriće ŠTAMPARIJA 1453. godine?

30. Kako se prezivala najpoznatija porodica u Firenzi u doba humanizma, čiji su članovi osnivali biblioteke i gradili crkve i palate?
31. Kako se zvao naučnik koji je izradio prvi teleskop?

32. Viljem Šekspir nije napisao

33. Na slici je delo slavnog slikara Leonarda da Vinčija Mona Liza.

34. "Tajnu večeru" je naslikao:

35. Kolevka humanizma je:
36. Koji sloj ljudi jača u renesansi?

37. Grad koji se nalazi na ilustraciji je:

38. Koji naučnik je osnivač heliocentričnega sistema?

39. Prva odštampana knjiga bila je:

40. Renesansni čovek-umetnik je:
41. Čuveni "Autoportret" je delo kog slikara?

42. Prepoznaj ličnost sa slike:

43. Ko je napisao "Božanstvenu komediju " i u pakao smestio i srpskog kralja Milutina?

44. Koji period prošlosti nazivamo mračno doba prošlosti?

45. "Jak kao lav, a lukav kao lisica" reči su autora Istorije Firenze i čuvenog Vladaoca, pesnika ,filozofa i istoričara
46. Za razliku od srednjovekovnih intelektualaca koji su slavili Bibliju,ritere (vitezove), humanisti su uzdizali

47. Ko je rekao: "Ipak se okreće"?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ