Izlučivanje, kretanje i razmnožavanje – test

Izlučivanje, kretanje i razmnožavanje – test

Резултат теста

1. Na slici je

2. Kost na slici je

3. Kosti trupa su

4. Pljosnate kosti su

5. Efektori su mišići koji ne reaguju.

6. Gde su smešteni fotoreceptori?

7. Šta je tačno?

8. Noćne ptice imaju razvijena čula

9. Šta je tačno?

10. Koji su organi za izlučivanje kod riba?

11. Šta je tačno?

12. Šta je tačno?

13. Mišići mogu biti

14. Šta je tačno?

15. Obeleži pokretni deo donjih udova

16. Šta je dokaz miksotrofne ishrane kod zelene euglene

17. Mokraćna bešika je

18. Lokomotorni sistem čine

19. Bespolno razmnožavanje kod biljaka je

20. Kost na slici je

21. Šta je tačno?

22. Koji minerali i vitamini jačaju i garde kosti?

23. Nervi su

24. Osobine mišića su

25. Šta je tačno?

26. Šta nije deo cveta?

27. Ženski polni organi su

28. Šta je tačno?

29. Kost na slici je

30. Kosti glave se dele na kosti lica i kosti lobanje.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ