Историја – тест

Историја – тест

Резултат теста

1. Којем веку нове ере припада 476. година?

2. Праисторији припадају:

3. Поред година СТАРЕ ЕРЕ обавезно уписујемо:

4. Нова ера почиње:

5. Шта је од наведеног карактеристика држава на простору Месопотамије?
6. Прво раздобље историјског доба је:

7. Историјско доба започиње са:

8. Најсложенија људска заједница је:

9. Историја је:

10. Прво класно друштво било је:
11. Отац историје је:

12. Век је временско раздобље које траје:

13. Шта је од наведеног обиљежје државе Египат?

14. Колико година је прошло од прве олимпијаде ( 776.п.н.е.) до данас:

15. Која се занимања развијају у металном добу:
16. Које је од наведених писмо из Египта?

17. Прво писмо у Месопотамији је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ