Препознај књижевне родове и врсте – тест

Препознај књижевне родове и врсте – тест

Реченице (активне, пасивне, безличне)

Резултат теста

1. Означи шта припада народној епици.

2. Означи књижевне родове у ауторској књижевности.

3. Означи одлике епских народних песама.

4. Означи текст који припада ауторској књижевности.

5. Којој књижевности (народној или ауторској) припада дело "Месечев цвет"?
6. Означи родове у народној књижевности:

7. Лирика је књижевни род у којем лирски субјект износи своја осећања, размишљања, импресије и доживљаје.

8. Ком књижевном роду припада дело "Мостови"?

9. Означи народну новелу!

10. Којој књижевној врсти припада дело "Сребрне плесачице"?
11. Како се зове јунак епских песама?

12. Означи карактеристике народне књижевности:

13. Стих од десет слогова у лирској песми зове се...

14. Ком књижевном роду припада "Зимско јутро"?

15. Како делимо народну епику?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ