Иницијални тест за 7. разред – српски језик

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић)

Иницијални тест за 7. разред

Резултат теста

1. Прочитај песму ,,Хвала сунцу, земљи трави", Стевана Раичковића и означи тачне одговоре. Међу понуђеним одговорима означи оне који говоре о осећањима лирског субјекта.

2. Која врста риме се јавља у наведеним стиховима?

3. Наративна прозна форма која приказује један или више догађаја, не нарочито дуга нити превише кратка. Овај приповедни облик најчешће одликује сведени заплет и нагли расплет, чија је значењска и композициона тежња усмерена на сам завршетак. Јунаци су често приказани са наглашеним типичним особинама. У питању је која прозна врста?

4. Која стилска фигура је дата у следећим примерима: пијукање, гакање, фрктање, блејање, кокодакање?

5. Означи тачан одговор.
6. Била је савремени прозни и драмски писац, аутор књига за децу (Књига за Марка, Очаране наочаре) и за одрасле (Лагум, Бездно, Дорћол...) Која списатељица је у питању?

7. Који сугласници су алвеоларни?

8. Који глаголски облик је у футуру II?

9. Која реч је придев?

10. Који гласови су звучни?
11. Која гласовна промена је извршена у следећим примерима: путниче, земљаче, јуначе?

12. У којим примерима је правилно употребљена присвојна заменица за свако лице (тротинет припада субјекту)?

13. Означи речи које су просте.

14. Која од следећих заменица је одрична нелична именичка заменица у акузативу једнине?

15. Означи врсту строфе у наведеном примеру.
16. Међу понуђеним насловима означи онај који припада лирици као књижевном роду.

17. Означи реченице у којој је заменица НИКО и ВАШ правилно написана.

18. Означи речи које имају суфикс.

19. Ако новинар пише о неком догађају и не говори шта он мисли о томе, онда је то? Означи тачне одговоре.

20. Означи реченицу у којој је глаголски облик употребљен правилно.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ