Први српски устанак

Први српски устанак

Резултат теста

1. Српска мајка је...

2. Шта су Срби у Београдском пашалуку добили крајем XVIII века?

3. Убиство Алексе Ненадовића, Илије Бирчанина и још преко седамдесет старешина назива се сеча кнезова.

4. На скупу у Орашцу за вођу устанка изабран је

5. Први српски устанак почео је:
6. Дахије су биле...

7. Узрок за избијање Првог српског устанка било је:

8. Повод за покретање Првог српског устанка је:

9. Прва победа Срба над редовном султановом војском догодила се:

10. На којој територији је почео Први српски устанак?
11. Којом битком је буна против дахија прерасла у устанак против целокупне османске власти?

12. Која велика сила је 1806. заратила са Османским царством?

13. Шта је приказано на слици?

14. У битци на Чегру се прославио српски војвода...

15. Како се назива тело основано на Народној скупштини 1805. године којим је председавао прота Матеја Ненадовић?
16. Први попечитељ (министар) просвете био је:

17. Место боја на Мишару налази се у близини:

18. Карађорђе је носио титулу војводе.

19. Шта је Правитељствујушчи Совјет Сербски?

20. Који велики јунак гине у Првом српском устанку бранећи Неготин?
21. Означи имена дахија:

22. Да ли је Наполеон Бонапарта подржавао Први српски устанак?

23. Која велика сила је помагала српским устаницима?

24. Први српски устанак завршен је успешно?

25. Које године је завршен Први српски устанак?
26. Букурешки мир склопљен је између:

27. Где се налази Ћеле-кула?

28. Коју улогу је имао Вук Караџић у Првом српском устанку?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ