Закон о одржању механичке енергије – тест

Резултат теста

1. Енергија је способност тела да врши рад.

2. Енергија је:

3. Мерна јединица за енергију је:

4. Укупна механичка енергија једнака је:

5. Да ли су механичка енергија и рад међусобно условљене и повезане физичке величине?
6. Да ли тело које поседује енергију може да врши рад?

7. Извршени рад и механичка енергија су повезани следећом релацијом:

8. Извршени рад једнак је промени механичке енергије тела.

9. Шта се догађа када тело не врши рад или када над њим не врше рад друга тела?

10. Закон о одржању механичке енергије:
11. Закон о одржању механичке енергије рачунамо:

12. Збир кинетичке и потенцијалне енергије изолованог тела:

13. Кинетичка и потенцијална енергија једног тела могу се мењати током времена, али њихов збир:

14. Да ли потенцијална енергија може прелазити у кинетичку и обрнуто?

15. Формула за израчунавање потенцијалне енергије је:
16. Формула за израчунавање кинетичке енергије је:

17. Да ли се током љуљања на љуљашци потенцијална енергија претвара у кинетичку?

18. Израчунати силу трења услед чијег се дејства тело на хоризонталној подлози заустави после пређених 4,5 метара.Маса тела је 200 грама, а почетна брзина износи 3 m/s.

19. Тениска лоптица масе 120 грама пуштена је да слободно пада са висине од три метра.Колика ће бити њена гравитациона потенцијална енергија, а колика брзина након што пређе пут од 1,8 метара?Отпор ваздуха треба занемарити.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ