Убрзање при кретању тела под дејством силе теже.Галилејев оглед.- тест

Резултат теста

1. Сила Земљине теже је сила којом Земља привлачи сва тела која се налазе у њеној близини или на њеној површини.

2. Тежина тела је сила којом тело услед Земљине теже делује на хоризонталну подлогу на којој се налази или затеже конац о коме виси.

3. Производ масе тела и убрзања једнак је резултујућој сили која делује на тело. Реч је о:

4. Под дејством Земљине теже сва тела, независно од своје масе и облика, крећу се истим убрзањем.

5. Да ли ће перо и јабука у вакууму да падају истом брзином?
6. Убрзање Земљине теже износи:

7. Ако извршимо оглед тако да истовремено падају тениска лоптица и згужван папир, да ли ће тела падати истом брзином?

8. Да ли на свако тело приликом падања делује сила Земљине теже и отпор средине (ваздуха)?

9. Израчунати масу кошаркашке лопте ако на њу делује сила Земљине теже интензитета 5,56N.

10. За које време ће куглица која слободно пада имати брзину 40 m/s?
11. Teло слободно пада са висине 125 m.Колико времена ће тело падати?

12. Маја је испустила кључ са врха зграде који је слободно падао 3 секунде.Колика је висина те зграде?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ