Oduzimanje polinoma – test (7.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Oduzimanje polinoma – test (7. razred)

Резултат теста

1. Одреди обим правоугаоника чије су странице x+12 и 3x−7 .

2. Одузимање полинома је сабирање умањеника са _______ полиномом од умањиоца.

3. Степен разлике полинома P=2x²−3x+5 и Q=2x²−3x+1 је:

4. Напиши сређени облик полинома који представља разлику неког броја и његове петоструке вредности.

5. Ако је: P(x)=2x³−5x²+4, Q(x)=−x²+4x−6. Онда је P(x)−Q(x)=
6. Збир два узастопна парна броја је 214, упиши већи од тих бројева

7. Ако је P=2x²−3x+7 i Q=3x²−5x+3, onda P −Q=

8. Напиши сређени облик полинома који представља разлику неког броја и броја који је за 15 већи од његове двоструке вредности.

9. Упрости израз (2x+5y-z)+(-6x-4y+7z)

10. Упрости израз: (7p+4p³-8)-(-3p²+2-9p)
11. Упрости израз: (4x- 6a2b-3x²+6x-4)-(-2x³+x²-2)

12. Који од следећих примера су слични мономи?

13. Упрости израз (4n⁴-8n+4)-(8n²+4n⁴+1)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ