Rad sa deljenim dokumentima – test za 7. razred

Rad sa deljenim dokumentima – Test za 7. Razred

Animirane slike – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Skladištenje u "oblaku" je?

2. Skladištenje u "oblaku" predstavlja?

3. Skladištenje u "oblaku" dozvoljava da vlasnik putem interneta pristupa svojim datotekama sa bilo koje lokacije i bilo kog uređaja u bilo kom trenutku.

4. Servisi koji pružaju skladištenje u "oblaku" su:

5. Jedan od najpoznatijih i najčešće korišćenih skladišta u oblaku je?
6. U okviru skladišta Google Drive na raspolaganju je besplatni memorijski prostor od:

7. Računarstvo u "oblaku" (Cloud Computing) nam omogućava:

8. Novi dokument u Google Drive kreiramo tako što odaberemo sledeću opciju:

9. Sadržaj koji nije podeljen sa drugim korisnicima je privatan i niko osim vlasnika Google Diska nema pristup tom sadržaju.

10. Programi iz Microsoft office paketa (Word, Power Point, Excel, Forms) se mogu takođe koristiti saradnički "u oblaku".
11. Odabirom opcije New pruža nam mogućnost da se u "oblaku":

12. Datoteke i fascikle na Google Drive se mogu podeliti na više načina:

13. Za deljenje sadržaja koristi se opcija:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ