Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У компаративу придева блед - БЛЕЂИ уочавамо гласовну промену:

2. Одреди парове гласова који се међусобно замењују приликом једначења сугласника по месту изговора:

3. Препознај гласовну промену у речи МРЖЊА (мрз+ња).

4. Која је гласовна промена извршена у речи ПРАШАК?

5. У којим речима уочаваш промену Л у О?

6. Означи правилно написану реч:

7. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

8. Која гласовна промена је извршена у речи БЛЕЂИ?

9. Препознај гласовну промену у речи АУТОБУСКИ (аутобус+ски).

10. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

11. Која промена је извршена у вокативу речи БОГ?

12. Означи две реченице у којима нема грешака.

13. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

14. У промени по падежима именице ВРАБАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

15. У примеру МЕСЕЦ - МЕСЕЧИНА десила се

16. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

17. Коју гласовну промену уочаваш у вокативу једнине именице ЈУНАК?

18. Од речи душа настала је реч ЗАДУЖБИНА у којој уочавамо гласовну промену:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ