Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди речи у којима уочаваш промену из Л у О:

2. У придевима ЈАЧИ, ВИШИ, БРЖИ извршена је гласовна промена...

3. Која је гласовна промена извршена у речи ПРАШАК?

4. У примеру МЕСЕЦ - МЕСЕЧИНА десила се

5. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.
6. Које су гласовне промене извршене у првом лицу једнине презента глагола ПЕЋИ?

7. Препознај гласовну промену у речи ДЕОБА (делити).

8. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

9. Шта је тачно?

10. Која гласовна промена је извршена у речима ЂАЦИ, ОБЛАЦИ, ЈУНАЦИ?
11. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

12. У речи ТРЧАО извршено је

13. У презентској промени глагола ВУЋИ извршила се гласовна промена...

14. Шта је тачно?

15. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:
16. Одреди гласовне промене које су извршене у речи ИШЕТАЛА:

17. Шта је тачно?

18. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ