Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи две реченице у којима нема грешака.

2. Шта је тачно?

3. Која је гласовна промена извршена у речи ПРАШАК?

4. Одреди парове гласова који се међусобно замењују приликом једначења сугласника по месту изговора:

5. Једна именица је уљез.

6. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

7. У речи ИСПИСАТИ извршене су две гласовне промене. Које?

8. Означи правилно написан присвојни придев:

9. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

10. У којим речима уочаваш промену Л у О?

11. Препознај гласовну промену у речи ВРЕДНО (вредан).

12. Обележи низ у коме су све три речи правилно написане.

13. Означи придеве у којима у женском роду долази до губљења сугласника.

14. Препознај гласовну промену у речи ЂАЦИ (ђак+и).

15. Која гласовна промена је извршена у речима ЂАЦИ, ОБЛАЦИ, ЈУНАЦИ?

16. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

17. У придеву МИЛИЧИН извршена је гласовна промена:

18. У речи ПОДШИШАТИ не врши се гласовна промена:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ