Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Глаголи (основе, род и вид) – тест

Презент – тест

Перфекат – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Пронађи глаголе:

2. Глаголи означавају:

3. Означи одговоре у којима је подвучен глагол:

4. Пронађи глагол у презенту:

5. Пронађи глагол у перфекту:
6. Пронађи глаголе:

7. Пронађи пример у ком су правилно одвојене инфинитивне основе глагола доћи, сести, имати:

8. Пронађи пример у коме су правилно издвојене презентске основе глагола проћи, сести, причати:

9. Пронађи пример у коме је употребљен футур први:

10. Пронађи пример у коме је исправно написан футур први:
11. Јутрос сам гледала временску прогнозу. Нису најавили кишу. Глаголи у овим реченицама су у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ