Informatika i računarstvo – ponavljanje gradiva (5.r.)

Informatika i računarstvo – ponavljanje gradiva

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Za zapis brojeva ljudi najčešće koriste _________________ brojevni sistem.

2. Brojevni sistem koji ima samo dve cifre(0 i 1) zove se ______________ brojevni sistem.

3. Tastatura i miš pripadaju programskoj opremi.

4. Slika prikazuje:

5. Slika prikazuje:
6. Slika prikazuje:

7. Pretvori dekadni broj 45 u binarni.

8. Kako zovemo skup povezanih računala i uređaja koja mogu međusobno komunicirati i razmenjivati podatke?

9. Prenos podataka u digitalnom sistemu može biti:

10. Kako se zove uređaj koji omogućuje pristup i razmenu podataka između žičanih i bežičnih uređaja?
11. Informatička učionica u školi, gde su svi računari povezana žičano, je primer za ________________ vrstu mreže.

12. Internet je primer za rasprostranjenu vrstu mreže (WAN).

13. Za povezivanje računara u lokalnu mrežu (LAN) koristimo

14. Slika prikazuje:

15. Omogućava računarima slanje i primanje podataka u lokalnoj mreži (LAN).
16. Osnovna jedinica za merenje količine podataka naziva se bit.

17. Koliko bita ima 1 bajt?

18. Megabajt je veći od kilobajta.

19. ROM memorija privremeno čuva podatke.

20. Slika prikazuje:
21. Slika prikazuje:

22. Prečica za naredbu zalepi (paste) je:

23. Algoritme opisujemo tekstom ili grafički.

24. Pravougaonik je simbol za obradu podataka.

25. Tropugao je simbol za ulaz podataka.
26. Deo programa koji se ponavlja naziva se _______.

27. Skup povezanih blokova čijim slaganjem tj. programiranjem nastaje program, nazivamo ___________.

28. Što je 'a' u skripti?

29. Varijabla je memorija u koju se ubacuju izmenjivi podaci.

30. Petlja u kojoj je broj ponavljanja unapred poznat naziva se _______ petlja.
31. Zakonsko pravo autora da zaštiti svoje delo naziva se:

32. Ako je delo zaštićeno oznakom copyright ne smeš ga koristiti bez dopuštenja autora.

33. Vizualni prikaz podataka iz kojega se podaci lakše i preglednije čitaju nego iz tablice naziva se grafikon.

34. Slika prikazuje:

35. Najpoznatiji grafički format animacije je:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ