Informatika i računarstvo – ponavljanje gradiva

Informatika i računarstvo – ponavljanje gradiva

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Što je 'a' u skripti?

2. Megabajt je veći od kilobajta.

3. Kako se zove uređaj koji omogućuje pristup i razmenu podataka između žičanih i bežičnih uređaja?

4. Internet je primer za rasprostranjenu vrstu mreže (WAN).

5. Brojevni sistem koji ima samo dve cifre(0 i 1) zove se ______________ brojevni sistem.

6. Omogućava računarima slanje i primanje podataka u lokalnoj mreži (LAN).

7. Slika prikazuje:

8. ROM memorija privremeno čuva podatke.

9. Najpoznatiji grafički format animacije je:

10. Pretvori dekadni broj 45 u binarni.

11. Osnovna jedinica za merenje količine podataka naziva se bit.

12. Kako zovemo skup povezanih računala i uređaja koja mogu međusobno komunicirati i razmenjivati podatke?

13. Pravougaonik je simbol za obradu podataka.

14. Tastatura i miš pripadaju programskoj opremi.

15. Ako je delo zaštićeno oznakom copyright ne smeš ga koristiti bez dopuštenja autora.

16. Petlja u kojoj je broj ponavljanja unapred poznat naziva se _______ petlja.

17. Slika prikazuje:

18. Varijabla je memorija u koju se ubacuju izmenjivi podaci.

19. Slika prikazuje:

20. Skup povezanih blokova čijim slaganjem tj. programiranjem nastaje program, nazivamo ___________.

21. Deo programa koji se ponavlja naziva se _______.

22. Slika prikazuje:

23. Slika prikazuje:

24. Tropugao je simbol za ulaz podataka.

25. Za zapis brojeva ljudi najčešće koriste _________________ brojevni sistem.

26. Vizualni prikaz podataka iz kojega se podaci lakše i preglednije čitaju nego iz tablice naziva se grafikon.

27. Zakonsko pravo autora da zaštiti svoje delo naziva se:

28. Prenos podataka u digitalnom sistemu može biti:

29. Prečica za naredbu zalepi (paste) je:

30. Informatička učionica u školi, gde su svi računari povezana žičano, je primer za ________________ vrstu mreže.

31. Slika prikazuje:

32. Za povezivanje računara u lokalnu mrežu (LAN) koristimo

33. Algoritme opisujemo tekstom ili grafički.

34. Slika prikazuje:

35. Koliko bita ima 1 bajt?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ