Kopnene životinje i biljke

Kopnene životinje i biljke

1. Duge trepavice štite kamilu od:

2. Koje su prilagođenosti ptica na niske temperature?

3. Smola kod četinara sprečava:

4. Označiti prilagođenosti kopnenih biljaka:

5. Izražene boje na telu životinjama omogućavaju da:

6. Koji su tipovi životne sredine?

7. Označiti prilagođenost kopnenih životinja:

8. Kako se nazivaju osobine koje omogućavaju opstanak?

9. Kakve kosti imaju ptice?

10. Kako se naziva naseljeni deo prostora naše planete?

11. Jedna od adaptacija medveda na uslove sredine je:

12. Veličina ušiju polarne i pustinjske lisice uslovljena je:

13. Koje su prilagođenosti žirafe?

14. Na kopnu _____ deluje sila Zemljine teže.

15. Na kopnu je vazduh ređi.

16. Koja su dominantna čula kopnenih životinja?

17. Svetla boja krzna štiti kamilu od pregrevanja.

18. Kako se beli medved štiti od hladnoće?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста