Kopnene životinje i biljke – test (5.r.)

Kopnene životinje i biljke

Život na kopnu, uslovi života i adaptacije kopnenih vrsta I

1. Koji su tipovi životne sredine?

2. Označiti prilagođenost kopnenih životinja:

3. Kakve kosti imaju ptice?

4. Izražene boje na telu životinjama omogućavaju da:

5. Kako se beli medved štiti od hladnoće?
6. Na kopnu _____ deluje sila Zemljine teže.

7. Koje su prilagođenosti žirafe?

8. Kako se naziva naseljeni deo prostora naše planete?

9. Duge trepavice štite kamilu od:

10. Koje su prilagođenosti ptica na niske temperature?
11. Smola kod četinara sprečava:

12. Svetla boja krzna štiti kamilu od pregrevanja.

13. Označiti prilagođenosti kopnenih biljaka:

14. Koja su dominantna čula kopnenih životinja?

15. Na kopnu je vazduh ređi.
16. Jedna od adaptacija medveda na uslove sredine je:

17. Kako se nazivaju osobine koje omogućavaju opstanak?

18. Veličina ušiju polarne i pustinjske lisice uslovljena je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста