Prenos podataka između IKT uređaja – test za 5. razred

Prenos podataka između IKT uređaja – test za 5. razred

Crtanje tehničkog crteža sa elementima – test za 5. 5azred

Elementi kotiranja – test za 5. 5azred

Резултат теста

1. U IKT uređaje spadaju:

2. Koji su naćini za prebacivanje slika sa pametnog telefona na računar?

3. Koji su koraci za povezivanje računara i pametnog telefona preko USB kabla:

4. Da li treba da potvrdimo dozvolu povezivanja uređaja sa podacima telefona?

5. Prilikom povezivanja telefona i računara pomoću blutut (Bluetooth) uređaja da li treba uključiti Bluetooth?
6. Prebacivanje fotografija sa digitalnog foto-aparata na računar vrlo je jednostavno i ne zahteva puno vremena.

7. Da li se prebacivanje fotografija sa digitalnog foto-aparata na računar možeizvršiti i preko memorijske karitice?

8. Očitanu memorijsku karicu možemo videti u prozoru:

9. Digitalni foto-aparati novih generacija mogu se povezati sa android pametnim telefonima putem NFC funkcije.

10. Da bismo koristili NFC fuknciju potreban nam je android pametan telefon.
11. Prilikom preuzimanja fotografija vaš telefon mora da bude primaknut logotipu foto-aparata.

12. Ukoliko računar ne poseduje porez za čitanje memorijskih kartica, možemo koristiti zaseban uređaj za to koji se zove čitač memorijskih kartica.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ