Elementi kotiranja – test za 5. razred

Elementi kotiranja – test za 5. razred

Geometrijsko crtanje – test za 5. razred

Резултат теста

1. Da bismo mogli da napravimo nacrtani predmet, na crtežu moraju biti istaknute sve mere važne za njegovu izradu.

2. Postupak označavanja mera na crtežu naziva se:

3. U mašinstvu se kao osnovna jedinica koristi:

4. Kotiranje (dimenzionisanje) je unošenje brojnih vrednosti dimenzija predmeta u crtež.

5. Kotiranje crteža izvodi se uz pomoć elemenata kotiranja.
6. Elementi kotiranja su:

7. Za kotiranje se koriste pune tanke linije i ne povlače se paralelno sa ivicama predmeta.

8. Koji načini kotiranja postoje:

9. Redno kotiranje predstavlja:

10. Paralelno kotiranje predstavlja:
11. Na slici pod rednim brojem 2 se nalazi koji element kotiranja:

12. Na slici pod rednim brojem 4 se nalazi koji element kotiranja:

13. Kotne linije crtaju se tankom punom linijom.

14. Standard definiše tačne debljine kotnih linija ali da li je to učeniku neophodno da zna?

15. Učenik je bitno da zapamti da kotna linija mora biti bar duplo tanja od konturne linije predmeta.
16. Koje se linije smeju seći drugim linijama:

17. Kotni broj piše se na sredini kotne linije, iznad kotne linije,"glavom" nagore.

18. Tehnički crtež se ne meri, on se čita.

19. Da li se Kotni brojevi unose u prirodnoj vrednosti, bez obzira na razmeru?

20. Kada se kotira kružnica koja se ne vidi kao takva, ili je nepotpuna ispred kotnog broja stavlja se koja oznaka?
21. Razmak između kotne linije i konture i između kotnih linija treba da bude dovoljno veliki da se kotni broj jasno vidi (5-8mm).

22. Da li se zaklonjene ivice kotiraju?

23. Crtež je dobro kotiran tek ako onaj ko ga čita može da odredi sve dimenzije predmeta bez dvoumljenja i velikog računanja.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ