„Женидба Душанова“ – тест

„Женидба Душанова“ – тест

Језичка култура, 5.р. (годишња провера)

„Женидба Душанова“ – тест (5.разред)

Резултат теста

1. Девојка лепотица коју је испросио цар Стјепан у Леђану зове се _________.

2. Песма Женидба Душанова припада:

3. Страх Војиновића да су Латини старе варалице и да желе њиховог ујака погубити се показао исправним. Означи ДВА захтева латинског краља.

4. Прва три задатка Милош је решио ослањајући се на своје физичке особине ( храброст, издржљивост, снага ), али је препознавање Роксанде девојке захтевало другачије особине. Означи ДВЕ.

5. Означене речи у стиховима су пример ДВЕ стилске фигуре. Означи их. Ал' говори БИЈЕЛО Латинче: „Ид' одатле, ЦРНИ Бугарине!
6. Паја Јовановић је насликао слику, а народни певач дочарао којом стилском фигуром? "Сину Милош у пољу зелену као јарко иза горе сунце"

7. Милошева браћа, Вукашин и Петрашин, нису позвани у сватове јер их је краљ Мијаило означио као ...

8. Којим је стиховима цар Стјепан при растанку с Милошем исказао истину коју је научио?

9. Означи ТРИ топонима ( Топоним је географски назив неког места, реке, језера, планине...) који се у песми спомињу:

10. Песма је испевана стихом од десет слогова. Како зовемо такав стих? Те I шко I сву I да I сво I ме I без I сво I је I га I
11. Човек ко на двобој излази у име неког другог назива се:

12. Вук Караџић је песму Женидба Душанова записао од:

13. Песма Женидба Душанова има доста сличности с бајкама. Означи три сличности:

14. Милош се прерушио тако што је преко своје витешке одоре обукао:

15. Цар Стјепан (Душан Силни) је Милошу Војиновићу...
16. Милош Војиновић се сватовима придружује прерушен у...

17. Означи ТРИ стиха у којима је народни песник користио хиперболу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ