Угао – појам и врсте

Угао – појам и врсте

Углови на трансверзали (основни ниво)

Мерење углова (напредни ниво)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. На слици је:

2. На слици је:

3. На слици је:

4. На слици је:

5. Које од следећих реченица нису тачне?
6. Прав угао је угао који има _____°

7. Угао чији се краци поклапају назива се пун угао и он има ___°.

8. Сваки оштар угао је _________од правог угла.

9. Унија две полуправе које имају заједничку почетну тачку назива се угаона линија

10. Угаона линија је унија двеју полуправих Оp и Oq . Тачку О називамо теме, док полуправе Оp и Oq представљају краке угаоне линије.
11. Углови који у збиру дају прав угао називају се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ