Углови на трансверзали (напредни ниво)

 

Углови на трансверзали (напредни ниво)

Углови на трансверзали (основни ниво)

Мерење углова (напредни ниво)

Резултат теста

1. Углови са приказане слике припрадају:

2. Одредити меру углова α и β.

3. Одредити меру угла α.

4. Збир два супротна угла које образује трансверзала са паром паралелних права једнак је:

5. Парове сагласних углова можемо обележити са:
6. Једнаки су углови под којим права сече међусобно паралелне праве:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ