Merne jedinice (pretvaranje) – test (5. r.)

Merne jedinice (pretvaranje) – test (5. r.)

Резултат теста

1. Označi točne odnose:

2. 100 cm je jednako...

3. Kilogram je...

4. 35 t =

5. 20 dl mleka jednako je količini vode koja se može uliti u...
6. 8 kg =

7. 1 h i 25 min =

8. Označi odgovor koji NIJE tačan.

9. Označi odgovor koji NIJE tačan.

10. Označi merne jedinice za dužinu koje su poređane od najmanje do najveće.
11. Označi merne jedinice za masu koje su poređane od najmanje do najveće.

12. Reč KILO znači...

13. Kilometar je merna jedinica za dužinu i predstavlja...

14. Centimetar je merna jedinica za dužinu i predstavlja

15. 3 m 2 dm i 5 cm je...
16. Hektolitar ima _____ litara.

17. 2 kg i 15 g je _____g

18. 3m i 5 dm je _____ cm

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ