Државе и друштва Старог истока

Државе и друштва Старог истока

Праисторија и историја

Реконструисање прошлости

Хронологија – рачунање времена

Резултат теста

1. Стари Исток називамо подручјем које укључује:

2. Означи државе које су обухватале Стари Исток:

3. После распада клановског друштва, на овом простору су се развиле прве_______.

4. После распада клановског друштва, на Старом истоку су се развиле прве државе . Било је то друштво једнаких, јер имовина је била равномерно распоређена

5. Друштво на Старом истоку делимо на:
6. Слободни људи су сви били међусобно једнаки.

7. Слободни људи су били подељени на _________ и _________.

8. Прве државе Старог Истока настале су око великих река попут Нила, Тигриса, Еуфрата, Халиса, Јордана и Оронта

9. Простор између Тигар и Еуфрат настала је држава ____________.

10. Владар Египта је био:
11. __________ писмо је било прво међународно писмо.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ