Перфекат и футур I – тест

Перфекат и футур I – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Перфекат је:

2. Футур I је:

3. Перфекат се гради помоћу радног глаголског придева и презента помоћног глагола:

4. Перфекат без помоћног глагола се назива:

5. Како глагол ТЕЋИ гласи у 3. лицу једнине средњег рода у облику перфекта:
6. Како гласи 3. лице множине перфекта глагола ПРОВЕСТИ СЕ:

7. Означи исправно написану реченицу:

8. "Дочекаће госте, честитаће им принову, па ће запевати и засвирати, све од велике среће!" Број глагола у футуру I:

9. "Написа ћу ти писмо, послаћу га поштом, а ти ћеш ми јавити кад стигне!" Број грешака у реченици:

10. Који глаголски облик учествује у грађењу футура I:
11. Исправно написана реченица је:

12. "Направићу гнездо, слетаће птице, играћемо се по цео дан." Број глагола у футуру:

13. Како гласи правилан облик футура глагола ТЕЋИ у 2. лицу множине:

14. Прост облика футура I имају само глаголи који се у инфинитиву завршавају наставком:

15. Глаголи који се у инфинитиву завршавају наставком -ЋИ имају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста