Хидросфера – воде на Земљи – тест

Хидросфера – воде на Земљи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Хидросферу чине (штиклирај одговоре):

2. Када река има кривудав ток у равничарском делу он се назива:

3. О ком типу залива је реч ако је он узак, дугачак, вијугав и стрмих страна?

4. Сланоћа морске воде, која се изражава у промилима, другачије се зове __________.

5. Ова појава настаје најчешће због обилних падавина и повећаног топљења снега, али и зато што човек баца отпад у реке и језера. Ова појава се зове__________.

6. У Маријанском рову, у Тихом океану, измерена је највећа дубина на планети Земљи од 11 034м.

7. Највећи загађивач морске воде је:

8. Морска вода се креће на три начина:

9. Језера се према постанку басена деле на:

10. Ако се крећеш бродом кроз Гибралтарски и Босфор, онда си у:

11. Једна река са свим својим притокама чини:

12. Граница / узвишење које одваја два слива зове се:

13. Место у дубини земље, на вододрживом слоју стена, где се задржава вода, назива се _________.

14. Хидросфера је:

15. Највећи океан на Земљи је:

16. Тип залива ЕСТУАР је

17. Пацифик је други назив за:

18. Вулканско језеро настаје у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ