Човек и вода – провера

Човек и вода

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

или ОВДЕ

Резултат теста

1. Главни загађивач воде јесу отпадне комуналне и индустријске воде.

2. На ком континенту је највећи проблем несташица воде за пиће.

3. Шта су бујичне поплаве?

4. Крчењем шума смањује се опасност од поплава.

5. За време поплаве треба:

6. Поплаве најчешће настају услед:

7. Подземне воде су најчистије јер се природно пречишћавају.

8. Праћење водостаја омогућава благовремено предвиђање поплава.

9. Подземне воде нису изложене загађивању.

10. На самим обалама река забрањено је градити куће.

11. Која од понуђених мера представља меру заштите воде од загађења.

12. Загађивањем се повећава количина кисеоника у води.

13. Загађена вода ___ може се користити за пиће и рекреацију.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ