Човек и вода – провера

Човек и вода

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

или ОВДЕ

Резултат теста

1. Поплаве најчешће настају услед:

2. Главни загађивач воде јесу отпадне комуналне и индустријске воде.

3. Која од понуђених мера представља меру заштите воде од загађења.

4. Шта је десалинизација?

5. За време поплаве треба:
6. Подземне воде су најчистије јер се природно пречишћавају.

7. С повећањем стандарда живота потрошња воде:

8. Загађивање воде изазива угинуће живог света у њој.

9. Праћење водостаја омогућава благовремено предвиђање поплава.

10. Подземне воде нису изложене загађивању.
11. На самим обалама река забрањено је градити куће.

12. На ком континенту је највећи проблем несташица воде за пиће.

13. Загађивањем се повећава количина кисеоника у води.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ