Проценти и размере – тест

Проценти и размере – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Пут између два места воз пређе за 6 сати и 21 минуту. Колико је то минута?

2. Колико је 20% од 300?

3. Ако у 7 дана особа ради 40 сати. Колико ће сати особа одрадити за 30 дана?

4. Након снижења од 20 % цена књиге је 320 дин. Колика је била цена књиге пре снижења?

5. 5h i 20 min - 40 min = _______ min
6. Графикон приказује однос минута и написаних речи једне ученице. Коју од даних тврдњи описује графикон?

7. Одреди непознати број размера: x : 2 = 6 : 3?

8. 5 сати и 35 минута= ________ минута

9. Која је од наведених размера једнака размери 3:4

10. Допуни до килограма: 85 g
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ