Облик и димензије Земље, распоред копна и воде, сила Земљине теже, глобус

Облик и димензије Земље, распоред копна и воде, сила Земљине теже, глобус

1. Како називамо замишљену кружну линију која дели Земљу на северну и јужну полулопту?

2. Који грчки филозоф је у IV веку пре нове ере дао први научни доказ да је Земља лоптастог облика?

3. ________ је својим путовањем убедљиво доказао да је Земља лоптастог облика.

4. Да је Земља равна брод би се у потпуности одмах указао на пучини.

5. Стари Индијци су Земљу замишљали као:
6. Звезду Северњачу можемо видети само ако се налазимо на ________Земљиној полулопти.

7. Колико је екваторски пречник дужи од поларног?

8. Земљина ____ је замишљена линије која пролази кроз средиште Земље.

9. Земља је правилна лопта.

10. Каквог су облика планете?
11. Земљу представљамо као:

12. Због узвишења и удубљења Земља није прави елипсоид, већ је _____.

13. Само тела лоптастог облика могу имати округлу сенку. Ово је Аристотелов:

14. Колико доказа је изнео Аристотел?

15. Земља је облика ________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста